Sa patuloy na pag-taas ng kaso ng COVID-19 sa bansa, at sa pagkakatala ng bagong variants nito, lahat ng OTC accredited transport cooperatives na kasalukuyang namamasada ay pinaaalalahanang sumunod sa mga patnubay na inilabas ng IATF, DOTr, at DOH. Kasama na dito ang regular na pag-di-disinfect ng ating mga PUVs, pag gamit ng face mask at face shield, at pag-di-disinfect ng kamay gamit ang alcohol. TIGNAN ang 7 Commandments sa Pampublikong Sasakyan: https://www.facebook.com/DOTR.OTC/posts/2899212900298828