JOIN US!

Ang Online Koopihan ay isang live discussion na naglalayong magbigay-linaw at mag-update sa mga impormasyong kailangan ng inyong kooperatiba.

Sa ating pangalawang episode, tatalakayin natin ang mga programang alok ng mga bangko para sa mga TC, at mga updates ukol sa kanilang mga loan program.
Makikipanayam natin ang mga representative mula sa Development Bank of the Philippines (DBP) at Land Bank of the Philippines (LBP).

Makidalo sa makabuluhang talakayan–online! Sa darating na Huwebes, 10AM via Facebook Live. Tutukan lamang ang OTC Facebook page para sa iba pang updates.